Komerční objekty

Využijte státních dotací z výzvy OPTAK– na realizaci úsporných opatření

OPTAK - dotace na úspory energie ve firmách

Finance na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. 

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Tento dotační program navazuje na program OPPIK: Úspory energie

  • Program je v přípravě, jedná se o předběžné informace.
  • Otevření nového programu očekáváme v roce 2024.

Na co lze získat podporu?

Snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru.

Pro koho je program určen?

fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby) působící v následujících oblastech:

Optak dotace na fotovoltaiku

Výše dotace

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil – 200 mil. Kč.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

Ten správný partner

Společnost SolarTep je připravena uskutečnit Váš projekt v této oblasti od projektové dokumentace, přes vyřízení všech žádostí až po samostatnou realizaci. Máme osobní zkušenosti s realizací podobných, kterých jsme se účastnili jako subdodavatelé a které se týkaly instalace na zemědělských a výrobních objektech. Disponujeme dostatečnou a kvalifikovanou pracovní kapacitou, aby jsme mohli Váš projekt převzít celý a nebo se ho účastnit jako dodavatelé dílčích částí.

Pro bližší informace kontaktujte prosím přímo Ing. Bc. Petra Hladíka, MBA na telefonu 736 15 15 15, nebo skrze poptávkový formulář, který má tuto problematiku komerčních instalací na starosti.

Kontaktujte nás pro osobní konzultaci projektu